04.19.2006

Recognition given to a Croatian American for her documentary film about Croatia

 

WASHINGTON - Croatian-American Brenda Brkusic received an award for the film documentary "Freedom from Despair" from the American organization CINE on Tuesday.

 

The film "Freedom from Despair" presents true testimonials of the fight by the Croatian people against communist oppression in the former Yugoslavia and the fight in the 1990's for independence and the preservation of an independent homeland.

 

Brkucic already received the Golden Eagle in the student category for this film from CINE last year, and Tuesday, in Silver Springs near Washington at the annual awards she also received for the same film a special award from the jury as recognition for one of the best student film documentaries.

 

The film "Freedom from Despair" basically tells the life story of one man, the author's father, Krunoslav Brkusic from Hvar, who in 1957 as a 17 year old had to flee former Yugoslavia to the United States as a political immigrant, only visiting Croatia again since its independence.

 

"This is a very personal documentary" said Brkusic to the Croatian reporters after receiving the award. "But in the story of my father many Croatians can find themselves" Brkusic said, who was born in Chicago and now lives in Los Angeles and is working for television PBS.

 

Brkusic, 25, is the producer, director and screewwriter of this film, in which are also participating well-known film names Michael York and John Savage.

 

CINE is an American organization which promotes achievements in film, video and new media, and gives awards for excellence in documentary and other informative films and video productions. Established in 1957, CINE has presented the Golden Eagle among others to celebrated American film authors Steven Spielberg and George Lucas.     

Priznanje američkoj Hrvatici za dokumentarac o Hrvatskoj

 

WASHINGTON - Američka Hrvatica Brenda Brkusic dobila je u utorak nagradu za dokumentarni film "Sloboda od očaja" koju joj je dodijelila američka organizacija CINE.

Film "Sloboda od očaja" prikazuje istinita svjedočanstva o borbi hrvatskog naroda protiv komunističke represije u bivšoj Jugoslaviji i borbi u 90-tim za neovisnost i očuvanje neovisne domovine.

Brkusic je od CINE prošle godine već dobila Zlatnog orla za taj film u studentskoj kategoriji, a u utorak joj je na godišnjoj dodjeli nagrada u Silver Springu kod Washingtona za isti film dodijeljena i specijalna nagrada žirija, kao priznanje za jedan od najboljih među studentskim dokumentarcima.

Film "Sloboda od očaja" u osnovi priča životnu priču jednog čovjeka, autoričina oca Krunoslava Brkušića s Hvara, koji je 1957. sa 17 godina morao kao politički emigrant bježati iz bivše Jugoslavije u Sjedinjene Države, da bi Hrvatsku ponovno posjetio tek nakon što je stekla neovisnost.

"Ovo je vrlo osoban dokumentarac", rekla je Brkusic hrvatskim novinarima nakon primanja priznanja.

"Ali, u priči o mome ocu mnogi Hrvati mogu pronaći sebe", rekla je Brkusic koja je rođena u Chicagu, a sada živi u Los Angelesu gdje radi na televiziji PBS.

Brkusic, 25, je producentica, redateljica i scenaristica ovoga filma u kojem sudjeluju i čuvena glumačka imena Michael York i John Savage.

CINE je američka organizacija koja promiče dostignuća na filmu, videu i novim medijima i dodjeljuje nagrade za izvrsnost u dokumentarnim i drugim informativnim filmovima i video produkcijama. Osnovan 1957. CINE je do sada dodijelio Zlatnog orla među ostalim i slavnim američkim filmskim autorima poput Stevena Spielberga i Georgea Lucasa.

(Hina)